आम्ही 2015 पासून जगातील वाढीस मदत करतो

सुलभ पोशाख भाग

 <p>Wear Plate(21)</p>

प्लेट घाला (21)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400 डब्ल्यू -147 14 मिमी 16
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400 डब्ल्यू -147 14 मिमी 16

 <p>Wear Plate(22)</p>

प्लेट घाला (22)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400 डब्ल्यू -148 14 मिमी 4
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400 डब्ल्यू -148 14 मिमी 4

 <p>Wear Plate(23)</p>

प्लेट घाला (23)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400 डब्ल्यू -149 14 मिमी 4
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400 डब्ल्यू -149 14 मिमी 4

 <p>Wear Plate(24)</p>

प्लेट घाला (24)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400 डब्ल्यू -150 14 मिमी 4
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400 डब्ल्यू -150 14 मिमी 4

 <p>Wear Plate(25)</p>

प्लेट घाला (25)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400 डब्ल्यू -151 14 मिमी 4
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400 डब्ल्यू -151 14 मिमी 4

 <p>Roundlet Of Half Wear Plate(1)</p>

अर्ध्या पोशाख प्लेटचे गोल (1)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -600 डब्ल्यू -152 14 मिमी 8
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -600 डब्ल्यू -152 14 मिमी 8
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -600 डब्ल्यू -152 14 मिमी 8
एमएओ 6000/4500 एससीएझेड -600 डब्ल्यू -152 14 मिमी 8

 <p>Roundlet Of Half Wear Plate(2)</p>

अर्ध्या पोशाख प्लेटचे गोल (2)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -600 डब्ल्यू -153 14 मिमी 8
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -600 डब्ल्यू -153 14 मिमी 8
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -600 डब्ल्यू -153 14 मिमी 8
एमएओ 6000/4500 एससीएझेड -600 डब्ल्यू -153 14 8

 <p>Screw</p>

स्क्रू

एमएओ 2250/1500 एम 12 * 40 किंवा एम 12 * 35 104
एमएओ 3000/2000 एम 12 * 40 किंवा एम 12 * 35 104
एमएओ 4500/3000 एम 12 * 40 किंवा एम 12 * 35 128
एमएओ 6000/4500 एम 12 * 40 किंवा एम 12 * 35 128
एमएसओ 2250/1500 एम 12 * 40 किंवा एम 12 * 35 64
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एम 12 * 40 किंवा एम 12 * 35 64
एमईओ 2000/1000 एम 12 * 40

 <p>Wear Plate</p>

प्लेट घाला

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड-900-146 16 मिमी 24
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड-900-146 16 मिमी 32
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड-900-146 16 मिमी 40
एमएओ 6000/4500 एससीएझेड-900-146 16 48
एमएसओ 2250/1500 एससीएझेड-900-146 16 मिमी 32
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएझेड-900-146 16 मिमी 28
एमईओ 2000/1000 एससीएझेड-900-146 16 मिमी

 <p>Cast Iron Tiles</p>

कास्ट आयर्न टाइल्स

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -900-144 (एचसीआर) 16 मिमी 56
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -900-144 (एचसीआर) 16 मिमी 84
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -900-144 (एचसीआर) 16 मिमी 32
एमएओ 6000/4500 एससीएझेड -900-144 (एचसीआर) 16 32
एमएसओ 2250/1500 एससीएझेड -900-144 (एचसीआर) 16 मिमी 24
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएझेड -900-144 (एचसीआर) 16 मिमी 24
एमईओ 2000/1000 एससीएझेड -900-144 (एचसीआर) 16 मिमी

 <p>Cast Iron Tiles</p>

कास्ट आयर्न टाइल्स

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -900-145 (एचसीआर) 16 मिमी 28
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -900-145 (एचसीआर) 16 मिमी 28
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -900-145 (एचसीआर) 16 मिमी 128
एमएओ 6000/4500 एससीएझेड -900-145 (एचसीआर) 16 160
एमएसओ 2250/1500 एससीएझेड -900-145 (एचसीआर) 16 मिमी 72
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएझेड -900-145 (एचसीआर) 16 मिमी 60
एमईओ 2000/1000 एससीएझेड -900-145 (एचसीआर) 16 मिमी

 <p>Screw</p>

स्क्रू

एमएओ 2250/1500 एम 12 * 40 108
एमएओ 3000/2000 एम 12 * 40 144
एमएओ 4500/3000 एम 12 * 40 किंवा एम 12 * 35 200
एमएओ 6000/4500 एम 12 * 40 किंवा एम 12 * 35 240
एमएसओ 2250/1500 एम 12 * 40 128
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एम 12 * 40 112
एमईओ 2000/1000 एम 12 * 40

 <p>Blade</p>

ब्लेड

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400-175 (सहा) 6
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400-175 (सहा) 8
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -500-175 (सहा) 10
एमएओ 6000/4500 एससीएझेड -500-175 (सहा) 14

 <p>Left Blade</p>

डावा ब्लेड

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400-177 (सहा) 4
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400-177 (सहा) 4
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -500-177 (सहा) 4
एमएओ 6000/4500 एससीएझेड -500-177 (सहा) 4

 <p>Right Blade</p>

राइट ब्लेड

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400-176 (सहा) 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400-176 (सहा) 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -500-176 (सहा) 2
एमएओ 6000/4500 एससीएझेड -500-176 (सहा) 2

 <p>Blade</p>

ब्लेड

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -600-178 एल (सहा) 4
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -600-178 एल (सहा) 4
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -600-178 एल (सहा) 4
एमएओ 6000/4500 एससीएझेड -600-178 एल (सहा) 4

 <p>Blade</p>

ब्लेड

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -600-178 आर (सहा) 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -600-178 आर (सहा) 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -600-178 आर (सहा) 2
एमएओ 6000/4500 एससीएझेड -600-178 आर (सहा) 2

 <p>Blade</p>

ब्लेड

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400-175-8 6
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400-175-8 8
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -500-175-8 10

 <p>Left Blade</p>

डावा ब्लेड

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400-177-91 4
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400-177-91 4
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -500-177-91 4

 <p>Right Arm</p>

उजवा हात

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400-176-41 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400-176-41 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -500-176-41 2

 <p>Arm</p>

आर्म

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400-174 (सहा) 6
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400-174 (सहा) 8
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -500-174 (सहा) 10
एमएओ 6000/4500 एससीएझेड -500-174 (सहा) 14
एमएसओ 2250/1500 एससीएझेड -230-174 10
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएझेड -230-174 8
एमईओ 2000/1000 एससीएझेड -230-174

 <p>Left Arm</p>

डावा हात

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400-173 (सहा) 4
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400-173 (सहा) 4
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -500-173 (सहा) 4
एमएओ 6000/4500 एससीएझेड -500-173 (सहा) 4
एमएसओ 2250/1500 एससीएझेड -230-173 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएझेड -230-174 8
एमईओ 2000/1000 एससीएझेड -230-173

 <p>Right Arm</p>

उजवा हात

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400-172 (सहा) 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400-172 (सहा) 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -500-172 (सहा) 2
एमएओ 6000/4500 एससीएझेड -500-172 (सहा) 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएझेड -230-172 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएझेड -230-172 2
एमईओ 2000/1000 एससीएझेड -230-172

 <p>Alloy Middle Stirring Arm A20</p>

मिश्र धातु मध्यवर्ती आर्म ए 20

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400-174-91 6
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400-174-91 8
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -500-176-91 10

 <p>Spacer</p>

स्पेसर

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400-183 (सहा) 42 मिमी 4
एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400-184 (सहा) 82 मिमी 6
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400-183 (सहा) 42 मिमी 4
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400-184 (सहा) 82 मिमी 8
एमएसओ 2250/1500 एससीएझेड -230-184 12
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएझेड -230-184 10
एमईओ 2000/1000 एससीएझेड -230-184

 <p>Bolted Spacer</p>

बोल्ट स्पेसर

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400-185 (सहा) 42 मिमी 4
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400-185 (सहा) 42 मिमी 4

 <p>Steel Plate</p>

स्टील प्लेट

एमएओ 2250/1500 एससीएजे-600-180-3 6
एमएओ 3000/2000 एससीएजे-600-180-3 6
एमएओ 4500/3000 एससीएजे-600-180-3 6

 <p>Screw(square Head)</p>

स्क्रू (स्क्वेअर हेड)

एमएओ 2250/1500 एम 20 * 105 12
एमएओ 3000/2000 एम 20 * 105 16
एमएओ 4500/3000 एम 20 * 105 20
एमएओ 6000/4500 एम 20 * 105 20
एमएसओ 2250/1500 एम 20 * 105 20
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एम 20 * 105 16
एमईओ 2000/1000 एम 20 * 105

 <p>Crew(square Head)</p>

क्रू (स्क्वेअर हेड)

एमएओ 2250/1500 एम 20 * 95 24
एमएओ 3000/2000 एम 20 * 95 24
एमएओ 4500/3000 एम 20 * 95 24
एमएओ 6000/4500 एम 20 * 95 24
एमएसओ 2250/1500 एम 20 * 95 16
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एम 20 * 95 16
एमईओ 2000/1000 एम 20 * 95

मोटर साइड स्पेअर पार्ट्स

 <p>O Ring</p>

ओ आकाराची रिंग

एमएओ 2250/1500 एससीएजे -500-232 / एससीएबी-500-233 / 239 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे -500-232 / एससीएबी-500-233 / 239 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे -500-232 / एससीएबी-500-233 / 239 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएबी -015 क्यू -232 / 233/239 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएबी -015 क्यू -232 / 233/239 2
एमईओ 2000/1000 एससीएबी -015 क्यू -232 / 233/239 1

 <p>Yellow Seal</p>

पिवळा सील

एमएओ 2250/1500 एससीएबी-900-693 एल / एससीएबी-900-693 आर 2
एमएओ 3000/2000 एससीएबी-900-693 एल / एससीएबी-900-693 आर 2
एमएओ 4500/3000 एससीएबी-900-693 एल / एससीएबी-900-693 आर 2
एमएओ 6000/4500 एससीएबी -040-693 एल / एससीएबी -040-693 आर 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएबी -015 क्यू -693 एल / आर 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएबी -015 क्यू -693 एल / आर 2
एमईओ 2000/1000 एससीएबी -015 क्यू -693 1

 <p>Blue Seal</p>

निळा सील

एमएओ 2250/1500 एससीएबी -600-230 2
एमएओ 3000/2000 एससीएबी -600-230 2
एमएओ 4500/3000 एससीएबी -600-230 2
एमएओ 6000/4500 एससीएबी -600-230 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएबी -230-230 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएबी -230-230 2
एमईओ 2000/1000 एससीएबी -230-230 1

 <p>Seal(1)</p>

सील (1)

एमएओ 2250/1500 एससीएबी -500-234 2
एमएओ 3000/2000 एससीएबी -500-234 2
एमएओ 4500/3000 एससीएबी -500-234 2
एमएओ 6000/4500 एससीएबी -040-234 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएबी -015 क्यू -234 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएबी -015 क्यू -234 2
एमईओ 2000/1000 एससीएबी -230-234 1

 <p>Seal(2)</p>

सील (२)

एमएओ 2250/1500 एससीएबी -500-235 2
एमएओ 3000/2000 एससीएबी -500-235 2
एमएओ 4500/3000 एससीएबी -500-235 2
एमएओ 6000/4500 एससीएबी -400-235 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएबी -015 क्यू -235 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएबी -015 क्यू -235 2

 <p>Seal(3)</p>

सील (3)

एमएओ 2250/1500 एससीएबी -500-236 2
एमएओ 3000/2000 एससीएबी -500-236 2
एमएओ 4500/3000 एससीएबी -500-236 2
एमएओ 6000/4500 एससीएबी -040-235 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएबी -015 क्यू -236 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएबी -015 क्यू -236 2

 <p>Cover</p>

कव्हर

एमएओ 2250/1500 एससीएजे-600-315 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे-600-315 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे-600-315 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे-600-315 2
एमएसओ 2250/1500 SCAB-015Q-315-1 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 SCAB-015Q-315-1 2
एमईओ 2000/1000 एससीएबी -230-315-1

 <p>Sealing Cover</p>

सीलिंग कव्हर

एमएओ 2250/1500 एससीएजे -500-316-5 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे -500-316-5 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे -500-316-5 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे -040-316-1 2

 <p>Press-slice</p>

प्रेस-स्लाइस

एमएओ 2250/1500 एससीएजे-600-317 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे-600-317 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे-600-317 2

 <p>Dustpoof Ring</p>

डस्टपूफ रिंग

एमएओ 2250/1500 एससीएजे-600-318 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे-600-318 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे-600-318 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे -040-318 2

 <p>Protection(a)</p>

संरक्षण (अ)

एमएओ 2250/1500 एससीएजे-600-243-8 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे-600-243-8 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे-600-243-5 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे -040-243 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएजे -015 क्यू -243 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएजे -015 क्यू -243 2
एमईओ 2000/1000 एससीएजे -230-243

 <p>Protection(b)</p>

संरक्षण (बी)

एमएओ 2250/1500 एससीएजे -020-244-8 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे -020-244-8 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे -500-244-5 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे -040-244 (सहा) 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएजे -015 क्यू -244 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएजे -015 क्यू -244 2
एमईओ 2000/1000 एससीएजे -230-244

 <p>Protection(b)</p>

संरक्षण (बी)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -015-720 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -015-720 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -030-720 2

 <p>Steel bush(2)</p>

स्टील बुश (2)

एमएओ 2250/1500 एससीएजे -500-362 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे -400-362 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे -500-362 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे -040-362 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएजे -015 क्यू -332 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएजे -015 क्यू -332 2
एमईओ 2000/1000 एससीएजे -230-362

 <p>Steel Bush(1)</p>

स्टील बुश (1)

एमएओ 2250/1500 एससीएजे -400-362-1 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे -400-362-1 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे -500-362-1 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे -040-362-1 2

 <p>Bearing</p>

सहन करणे

एमएओ 2250/1500 एससीएबी -500-231 2
एमएओ 3000/2000 एससीएबी -500-231 2
एमएओ 4500/3000 एससीएबी -500-231 2

 <p>Cover(2)</p>

कव्हर (2)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -600-159 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -600-159 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -600-159 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएझेड -230-159 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएझेड -015 क्यू -159 2
एमईओ 2000/1000 एससीएझेड -230-159

 <p>Cover(3)</p>

कव्हर (3)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -600-160 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -600-160 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -600-160 2

 <p>Support(1)</p>

समर्थन (1)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -600 वाय -156 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -600 वाय -156 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -600 वाय -156 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएझेड -230-156 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएझेड -230-156 2
एमईओ 2000/1000 एससीएझेड -230-156

 <p>Support(1)</p>

समर्थन (1)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड-600-156 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड-600-156 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड-600-156 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएझेड -230-157 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएझेड -230-157 2
एमईओ 2000/1000 एससीएझेड -230-157

 <p>Supp Or T(2)</p>

सप किंवा टी (2)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड-600-157 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड-600-157 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड-600-157 2

विरुद्ध मोट किंवा साइड स्पेअर पार्ट्स

 <p>Sealing Mounting Ring</p>

सीलिंग माउंटिंग रिंग

एमएओ 2250/1500 एससीएजे -400-232 / एससीएबी -400-233 / 239 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे -400-232 / एससीएबी -400-233 / 239 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे -500-232 / एससीएबी-500-233 / 239 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे -500-232 / एससीएबी-500-233 / 239 2

 <p>Yellow Seal</p>

पिवळा सील

एमएओ 2250/1500 एससीएबी-900-693 एल / एससीएबी-900-693 आर 2
एमएओ 3000/2000 एससीएबी-900-693 एल / एससीएबी-900-693 आर 2
एमएओ 4500/3000 एससीएबी-900-693 एल / एससीएबी-900-693 आर 2
एमएओ 6000/4500 एससीएबी -600-230 2

 <p>Blue Seal</p>

निळा सील

एमएओ 2250/1500 एससीएबी -600-230 2
एमएओ 3000/2000 एससीएबी -600-230 2
एमएओ 4500/3000 एससीएबी -600-230 2
एमएओ 6000/4500 एससीएबी -600-230 2

 <p>Seal(1)</p>

सील (1)

एमएओ 2250/1500 एससीएबी -400-234 4
एमएओ 3000/2000 एससीएबी -400-234 2
एमएओ 4500/3000 एससीएबी -500-234 2
एमएओ 6000/4500 एससीएबी -500-234 2

 <p>Seal(2)</p>

सील (२)

एमएओ 2250/1500 एससीएबी -400-235 2
एमएओ 3000/2000 एससीएबी -400-235 2
एमएओ 4500/3000 एससीएबी -500-235 2
एमएओ 6000/4500 एससीएबी -500-235 2

 <p>Cover</p>

कव्हर

एमएओ 2250/1500 एससीएजे-600-315 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे-600-315 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे-600-315 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे-600-315 2

 <p>Sealing Cover</p>

सीलिंग कव्हर

एमएओ 2250/1500 एससीएजे -500-316-5 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे -500-316-5 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे -500-316-5 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे-600-316-1 2

 <p>Press-slice</p>

प्रेस-स्लाइस

एमएओ 2250/1500 एससीएजे-600-317 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे-600-317 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे-600-317 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे-600-317 2

 <p>Dustpoof Ring</p>

डस्टपूफ रिंग

एमएओ 2250/1500 एससीएजे-600-318 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे-600-318 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे-600-318 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे-600-318 2

 <p>Protection Ring(a)</p>

संरक्षण रिंग (अ)

एमएओ 2250/1500 एससीएजे-600-243-8 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे-600-243-8 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे-600-243-8 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे-600-243-1 2

 <p>Protection Ring(b)</p>

संरक्षण रिंग (बी)

एमएओ 2250/1500 एससीएजे -020-244-8 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे -020-244-8 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे -500-244-8 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे -500-244 (सहा) 2

 <p>Protection Ring(b)</p>

संरक्षण रिंग (बी)

एमएओ 2250/1500 243 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -015-720 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -030-720 2

 <p>Steel Bush2</p>

स्टील बुश 2

एमएओ 2250/1500 एससीएजे -400-362 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे -400-362 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे -500-362 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे -500-362 2

 <p>Steel Bush1</p>

स्टील बुश 1

एमएओ 2250/1500 एससीएजे -400-362-1 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे -400-362-1 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे -500-362-1 2
एमएओ 6000/4500 एससीएजे -040-362 2

 <p>Bearing</p>

सहन करणे

एमएओ 2250/1500 एससीएबी -400-231 2
एमएओ 3000/2000 एससीएबी -400-231 2
एमएओ 4500/3000 एससीएबी -500-231 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएबी -230-231 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएबी -230-231 2
एमईओ 2000/1000 एससीएबी -230-231

 <p>Ringed Nut</p>

रिंग्ड नट

एमएओ 2250/1500 एम 100 2
एमएओ 3000/2000 एम 100 2
एमएओ 4500/3000 एम 110 * 2 आणि Φ110 2
एमएसओ 2250/1500 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03 2
एमईओ 2000/1000 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03

 <p>Cover(1)</p>

कव्हर (1)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -020 वाय -158-8 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -020 वाय -158-8 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -020 वाय -158-8 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएझेड -230-158 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएझेड -230-158 2
एमईओ 2000/1000 एससीएझेड -230-158

 <p>Cover(2)</p>

कव्हर (2)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -600-159 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -600-159 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड -600-159 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएझेड -230-159 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएझेड -230-159 2
एमईओ 2000/1000 एससीएझेड -230-159

 <p>Support(1)</p>

समर्थन (1)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड-600-156 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड-600-156 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड-600-156 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएझेड -230-156 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएझेड -230-156 2
एमईओ 2000/1000 एससीएझेड -230-156

 <p>Support(2)</p>

समर्थन (2)

एमएओ 2250/1500 एससीएझेड -400-157 2
एमएओ 3000/2000 एससीएझेड -400-157 2
एमएओ 4500/3000 एससीएझेड-600-157 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएझेड -230-157 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएझेड -230-157 2
एमईओ 2000/1000 एससीएझेड -230-157

 <p>Universal Joint</p>

युनिव्हर्सल जॉइंट

एमएओ 2250/1500 एससीएबी-700-246 1
एमएओ 3000/2000 एससीएबी -320-246 1
एमएओ 4500/3000 एससीएबी-700-246 1
एमएसओ 2250/1500 एससीएबी -220-246 1
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएबी -010-246 1
एमईओ 2000/1000 एससीएबी -220-246

 <p>Belt</p>

बेल्ट

एमएओ 2250/1500 एससीएबी -015 वाय -305 6
एमएओ 3000/2000 एससीएबी -020 वाय -305 8
एमएओ 4500/3000 एससीएबी -220-305 8
एमएसओ 2250/1500 एससीएबी -220-246 1
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएबी -010 वाय -305 6
एमईओ 2000/1000 एससीएबी -220 ईवाय -305

 <p>Reduction Gear</p>

कपात गियर

एमएओ 2250/1500 SCAB-015Y-245L 1
एमएओ 3000/2000 एससीएबी -020 वाई -245 एल 1
एमएओ 4500/3000 एससीएबी -030 वाय -445 एल 1
एमएसओ 2250/1500 एससीएबी -440-245-4 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएबी -440-245-4 2
एमईओ 2000/1000 एससीएबी -440-245-4

 <p>Reduction Gear</p>

कपात गियर

एमएओ 2250/1500 एससीएबी -015 वाय -445 आर 1
एमएओ 3000/2000 एससीएबी -020 वाय -445 आर 1
एमएओ 4500/3000 एससीएबी -030 वाय -445 आर 1

 <p>Electric Motor</p>

विद्युत मोटर

एमएओ 2250/1500 एससीएलझेड -05-737 2
एमएओ 3000/2000 एससीएलझेड -020-737 2
एमएओ 4500/3000 एससीएलझेड -030-249 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएलबी -015 क्यू -249 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएलबी -010-249 2
एमईओ 2000/1000 एससीएलबी -200-2-29

 <p>Gate-wear Plate</p>

गेट-वियर प्लेट

एमएओ 2250/1500 एससीएलजे-600-542 4
एमएओ 3000/2000 एससीएलजे-600-542 5
एमएओ 4500/3000 एससीएलजे-600-542 7
एमएओ 6000/4500 एससीएलजे-600-542 7
एमएसओ 2250/1500 एससीएलजे -230-542 5
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएलजे -230-542 4
एमईओ 2000/1000 एससीएलजे -230-542

 <p>Screw</p>

स्क्रू

एमएओ 2250/1500 SCLB-900-CNL01 8
एमएओ 3000/2000 SCLB-900-CNL01 10
एमएओ 4500/3000 SCLB-900-CNL01 14
एमएओ 6000/4500 SCLB-900-CNL01 14

 <p>Door Seal(straight)</p>

डोअर सील (सरळ)

एमएओ 2250/1500 एससीएलबी -900-123 6
एमएओ 3000/2000 एससीएलबी -900-123 8
एमएओ 4500/3000 एससीएलजे-900-123 10
एमएओ 6000/4500 एससीएलजे-900-123 10
एमएसओ 2250/1500 एससीएलबी -900-123 8
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएलबी -900-123 7
एमईओ 2000/1000 एससीएलबी -900-123

 <p>Door Seal(arc)</p>

डोअर सील (कंस)

एमएओ 2250/1500 एससीएलबी -600-122 2
एमएओ 3000/2000 एससीएलबी -600-122 2
एमएओ 4500/3000 एससीएलजे-600-122 2
एमएओ 6000/4500 एससीएलजे-600-122 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएलजे-230-122 एल / आर 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएलजे-230-122 एल / आर 2
एमईओ 2000/1000 एससीएलजे-230-122 एल / आर

 <p>Limit Switch</p>

मर्यादा स्विच

एमएओ 2250/1500 एससीएबी-900-287-1 3
एमएओ 3000/2000 एससीएबी-900-287-2 3
एमएओ 4500/3000 एससीएबी-900-287-2 3
एमएसओ 2250/1500 एससीएबी-900-287-2 3
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएबी-900-287-2 3
एमईओ 2000/1000 एससीएबी-900-287-2

 <p>Shaft Coupling</p>

शाफ्ट कपलिंग

एमएओ 2250/1500 एससीएजे -020-166 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे -020-166 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे -030-166 2

 <p>Shaft</p>

शाफ्ट

एमएओ 2250/1500 एससीएजे -015 वाय -115 2
एमएओ 3000/2000 एससीएजे -020 वाय -161 2
एमएओ 4500/3000 एससीएजे -030 वाय -161 2
एमएसओ 2250/1500 एससीएजे -01QY-161 2
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएजे -200Y-161 2
एमईओ 2000/1000 एससीएजे -220EY-161

 <p>Retaining Ring</p>

रिंग कायम ठेवत आहे

एमएओ 2250/1500 Φ120 2
एमएओ 3000/2000 Φ120 2

 <p>Lubrication Pump</p>

वंगण पंप

एमएओ 2250/1500 एससीएबी-900-723 1
एमएओ 3000/2000 एससीएबी-900-723 1
एमएओ 4500/3000 एससीएबी-900-723 1
एमएसओ 2250/1500 एससीएबी-900-723 1
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएबी-900-723 1
एमईओ 2000/1000 एससीएबी-900-723

 <p>Lubrication Pump 302</p>

वंगण पंप 302

एमएओ 2250/1500 एससीएबी -500-248 1
एमएओ 3000/2000 एससीएबी -500-248 1
एमएओ 4500/3000 एससीएबी -500-248 1

 <p>Transaction Parts</p>

व्यवहार भाग

एमएओ 2250/1500 150602063500 1
एमएओ 3000/2000 150602063500 1
एमएओ 4500/3000 150602063500 1

 <p>Hydraulic discharge door</p>

हायड्रॉलिक डिस्चार्ज दरवाजा

एमएओ 2250/1500 एससीएबी-900-251-1 डीसी 24 व्ही 1
एमएओ 3000/2000 एससीएबी-900-723 1
एमएओ 4500/3000 एससीएबी-900-723 1
एमएसओ 2250/1500 एससीएबी-900-723 1
एमएसओ 2000/1000 आणि 1.25 एससीएबी-900-723 1
एमईओ 2000/1000 एससीएबी-900-723

 <p>Motor for the hydraulic motor</p>

हायड्रॉलिक मोटरसाठी मोटर

एमएओ 2250/1500 एससीएबी-900-625-7 1
एमएओ 3000/2000 एससीएबी-900-723 1
एमएओ 4500/3000 एससीएबी-900-723 1
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि तो आम्हाला पाठवा